กลองแขก

กลองแขก หรือ กลองคู่เป็นกลองขึงหนังสองหน้า มี 2 ใบ รวมเป็นหนึ่งคู่ ใบที่เสียงสูงกว่าเรียกว่า กลองแขกตัวผู้ ใบที่เสียงต่ำกว่าเรียกว่า กลองแขกตัวเมีย


เรื่องอื่นที่คล้ายๆกัน