โทนรำมะนา

โทนรำมะนาเป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องกำกับจังหวะในวงเครื่องสายและมโหรี