ตะโพนไทย

ตะโพน คือเครื่องดนตรีประเภทเครื่องตีกำกับจังหวะที่มีบทบาทหน้าที่สำคัญในวงดนตรีปี่พาทย์


เรื่องอื่นที่คล้ายๆกัน