กลองโย

กลองโย เป็นเครื่องดนตรีของชาวเขาเผ่าเย้า หรือที่เรียนตัวเองว่า เมี่ยน มีคำเรียกเป็นภาษาเมี่ยนว่า เล่าโจ๋ว


เรื่องอื่นที่คล้ายๆกัน