กลองต๊อก

กลองต๊อกเป็นกลองขนาดเล็กใช้บรรเลงกระกอบเพลงไทยสำเนียงจีน หุ่นกลองทำจากไม้เนื้อแข็ง