กลองต๊อก

กลองต๊อกเป็นกลองขนาดเล็กใช้บรรเลงกระกอบเพลงไทยสำเนียงจีน หุ่นกลองทำจากไม้เนื้อแข็ง


เรื่องอื่นที่คล้ายๆกัน