จรวง

ปี่จรวง ปี่อังโกง ปี่โจรง เลาปี่ทำจากไม้เฮี้ยเช่นเดียวกับกู่แคน เป็นปี่ประเภทลิ้นเดียว


เรื่องอื่นที่คล้ายๆกัน