พิณโปร่ง

พิณเป็นคำที่มาจากคำว่า วีณา ในภาษาอินเดีย บ้างก็เรียกว่า ซุง ซึ่งเป็นคำโบราณที่พบในวรรณคดีอีสาน