โปงลาง

โปงลางเป็นคำที่ใช้เรียกกระดิ่งสำริดที่ใช้แขวนคอวัว โดยเรียกตามเสียงที่ได้ยิน ต่อมามีการนำชื่อเรียกนี้ไปเรียกชื่อลาย(ทำนอง) แคนที่เป่าเลียนเสียงกระดิ่งดังกล่าว ต่อมาก็ได้นำชื่อนี้ไปเรียกเครื่องดนตรีประเภทตีชนิดหนึ่งซึ่งมีชื่อว่า หมากกะลอ หมากขอลอ หรือหมากกลิ้งกล่อม


เรื่องอื่นที่คล้ายๆกัน