กลองกันตรึม

กลองกันตรึมรูปร่างคล้ายโทนภาคกลาง ทำด้วยไม้ขนุนหรือต้นมะพร้าว ขนาดหน้ากลอง ๒๐ ซม. ยาว ๕๐ - ๖๐ ซม. โดยประมาณ