กลองเส็ง

กลองเส็ง ใช้ตีประชันแข่งขันกัน ใครดังกว่าชนะ เส็ง แปลว่า แข่งขัน บางทีเรียกกลองกิ่ง หรือ จิ่ง ตามเสียงที่ได้ยิน