ผางฮาด

ผางฮาด พางฮาด หรือ พังฮาด เป็นเครื่องดนตรีที่ทำจากโลหะ มีรูปร่างลักษณะคล้ายฆ้อง โหม่ง