กลองตึ้ง

กลองตึ้งเป็นกลองขึงหนังหน้าเดียว หุ่นกลองทำจากไม้ที่มีอยู่ในภูมิภาคนั้นๆ นำมาขุดกลวงเป็นทรงกลม


เรื่องอื่นที่คล้ายๆกัน