ฆ้องโหม่ง

ฆ้องโหม่ง หรือ ฆ้องมุง เป็นเครื่องดนตรีโลหะใช้ในการตีกำกับจังหวะ ตัวลูกฆ้องนั้นทำจากโลหะผสม เช่น สำริด ทองเหลือง เป็นต้น


เรื่องอื่นที่คล้ายๆกัน