ฆ้อง

ฆ้อง เป็นเครื่องตีที่ทำด้วยโลหะ มีปุ่มกลมตรงกลาง และมีฐานแผ่ออกไปโดยรอบ หักงุ้มออกไปเป็นขอบคนละด้านกับปุ่มที่โป่งออกมา


เรื่องอื่นที่คล้ายๆกัน