เป็ดช่างถาม

หนังสือได้ผูกเรื่องให้สัตว์เป็นตัวละคร โดยมีลูกเป็ดเป็นตัวสำคัญ การเขียนใช้ภาษาง่ายๆ แต่ละตอนบอกเล่าลักษณะและประโยชน์ของสัตว์ประเภทต่างๆ เช่น เป็ด ไก่ สุกร โค กระบือ นก และสุนัข