ครอบครัวอบอุ่น

หนังสือเรื่อง ครอบครัวอบอุ่น เป็นหนังสือในชุดส่งเสริมการอ่านคณิตศาสตร์จัดทำขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เด็กรักวิชาคณิตศาสตร์และรักการอ่านมากยิ่งขึ้น เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้การเปรียบเทียบความสูง-ต่ำ อ้วน-ผอม และรูปทรงเรขาคณิต แบบง่าย ๆ ที่พบเห็นได้ในชีวิตประจำวัน