เจ้าพ่อหลังตุง

หนังสือเรื่อง เจ้าพ่อหลังตุง เล่าเรื่องการเดินทางของเต่าน้อยตัวหนึ่งที่ค้นพบว่า บ้านที่ดีที่สุดคือบ้านเกิดของตัวเอง หนังสือเล่มนี้เหมาะกับเด็กชั้นประถมศึกษา มุ่งสอนในเรื่องสำนึกรักบ้านเกิด และสอดแทรกเรื่องจิตสำนึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม