ธรรมชาติเพื่อนฉัน

เป็นหนังสืออ่านเพิ่มเติมในกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย ชุดศิลปศึกษา สำหรับเด็กชั้นประถมศึกษาที่ 1 – 2 มีเนื้อหาเกี่ยวกับการวาดภาพ ระบายสี ความต่างของสี ขนาด รูปทรง ของสรรพสิ่งในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มุ่งให้เด็ก ๆ รักการอ่าน เกิดความเพลิดเพลิน ได้ความรู้ เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ ควรให้เด็ก ๆ ฝึกวาดภาพและระบายสีไปด้วย