ตำรับแกงไทย

ตำรับแกงไทย หนังสือที่รวบรวมแกงไทย ที่มีมากมายหลายชนิดด้วยกัน และวิธีปรุงแต่ละภาคแต่ละจังหวัดก็ต่างกัน