ลอยกระทง

ลอยกระทง เป็นหนังสือส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กวัยเริ่มเรียน สอนให้เด็กหัดอ่านคำคล้องจองง่าย ๆ และสอนให้เด็กรู้จักคุณค่าและทำนุบำรุงขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย


เรื่องอื่นที่คล้ายๆกัน