เธอคือชีวิต

เป็นหนังสืออ่านส่งเสริมการอ่านในชุด “ก้าวไปให้ทันโลกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” เนื้อเรื่องมุ่งสอนให้เด็ก ๆ เห็นถึงความสำคัญของธรรมชาติ รวมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทำลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของมนุษย์


เรื่องอื่นที่คล้ายๆกัน