สนุกใกล้บ้าน ที่สมุทรสาคร

สนุกใกล้บ้าน ที่สมุทรสาคร นิทานสำหรับเด็กเล็กที่สร้งสรรค์ขึ้นเพื่อท้องถิ่นที่อยู่ติดป่าชายเลนโดยเฉพาะ เหมาะสำหรับเป็นคู่มือให้เด็กๆ ได้สำรวจธรรมชาติรอบตัว เช่น เรือประมง ชายฝั่งทะเล อาหารและของเล่นจากทะเล