คำภีร์ครรภ์ทรักษาของหมอบรัดเล

คำภีร์ครรภ์ทรักษาของหมอบรัดเล เป็นสูติศาสตร์ที่ได้รับการแปลย่นความจากหนังสือครรภ์ทรักษา ของแพทย์อเมริกา เขียนโดย ด๊อกเตอร์แดน บีช บรัดเลย์ (Dr. Dan Beach Bradley) หรือ หมอบรัดเลย์ ซึ่งเป็นแพทย์มิชชันนารี ชาวอเมริกันที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย ท่านเป็นผู้แรกที่ได้ริเริ่มหล่อตัวพิมพ์ภาษาไทย และพิมพ์หนังสือไทยในประเทศสยาม (ขณะนั้น) คำภีร์ครรภ์ทรักษานี้เป็นผลงานการพิมพ์ทางการแพทย์ที่สำคัญเล่มแรกที่ได้รับการตีพิมพ์ขึ้นในประเทศสยามขณะนั้น เมื่อปี พ.ศ. ๒๓๘๕ และทูลเกล้าฯ ถวายแต่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ จากนั้นนำมาเผยแพร่พิมพ์เป็นตำรา วิชาการผดุงครรภ์ทเป็นตำราในสมัยนั้น