ริ้วกระบวนแห่พยุหยาตราทางชลมารคสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

ตำรา "ริ้วกระบวนแห่พยุหยาตราทางชลมารคสมเด็จพระนารายณ์มหาราช" เป็นหนังสือสมุดไทยที่สันนิษฐานว่า ได้คัดลอกมาจากภาพเขียนที่ฝาผนังอุโบสถวัดยม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นวัดหลวงสร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๒๒๔ ในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ภาพเขียนตัวจริงนั้นถูกทำลายไปหมดแล้ว ได้จำลองลงสมุดไทยเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๙ ปัจจุบันต้นฉบับสมุดไทยเก็บรักษาอยู่ในหอสมุดแห่งชาติ มีคุณค่าทางด้านโบราณราชประเพณี เกี่ยวกับเรื่องเรือพระราชพิธี ที่กล่าวถึงสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเสด็จไปพระพุทธบาททางชลมารค ทำให้ ทราบชื่อเรือพระราชพิธี ตำแหน่งของเรือในกระบวน และตำแหน่งของม้าแซงชายฝั่งที่ขนาบข้างกระบวน- พยุหยาตราทางชลมารค จัดได้ว่าเป็นริ้วกระบวนใหญ่ที่แสดงถึงความมั่งคั่งในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จำนวนเรือทั้งหมดในกระบวนพยุหยาตราที่ปรากฏในหนังสือตำราภาพริ้วกระบวนพยุหยาตราทางชลมารค สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชมีด้วยกันทั้งสิ้น ๑๑๓ ลำ และเป็นกระบวนเรือที่ครบถ้วนสมบูรณ์