บัตรอวยพรย้อนยุค

แม้ว่าบัตรอวยพรจะเป็นสิ่งที่สังคมไทยได้รับอิทธิพลมาจากชาติตะวันตก แต่หากเมื่อมองจากจุดเริ่มต้น ก็ดูเหมือนว่า การส่งบัตรอวยพรได้กลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของไทยที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ในปัจจุบัน จากหลักฐานเก่าแก่ที่สุดที่ปรากฏ พบว่า เริ่มมีการส่งบัตรอวยพรในสังคมไทยนับตั้งแต่รัชสมัย ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อ พ.ศ. ๒๔๐๙ อันเป็นบัตรอวยพรที่พระองค์ทรงส่งถึง ชาวต่างประเทศที่อาศัยอยู่ทั้งในและนอกพระราชอาณาจักร