หนังสือสมุดไทยดำ ตำราชกมวย

หนังสือสมุดไทยดำ ตำราชกมวย เป็นหนังสือสมุดไทยดำ ที่บรรจุท่าแม่ไม้มวยไทย การชกตัวต่างๆ อาทิ ไม้ ๑ และ ไม้ ๑ แก้กัน ไม้ ๒ แล ไม้ ๒ แก้กัน โดยแสดงเป็นภาพนักมวยทั้ง ๒ ฝ่าย แสดงท่าทางไม้ไม้มวยไทยให้เห็นอย่างชัดเจน