นิทานร้อยบรรทัด

หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ การศึกษาของชาติได้พัฒนาขึ้นมาก หลักสูตรและแบบเรียนวิชาภาษาไทยทุกระดับได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมและน่าสนใจแบบเรียนภาษาไทยในช่วงนี้ประกอบด้วยแบบเรียนหนังสือไทยเบื้องต้นและหนังสือฝึกอ่าน หนังสือฝึกอ่านเล่มหนึ่ง คือ ?นิทานร้อยบรรทัด?