เพลงดนตรีประวัติศาสตร์

เพลงดนตรีประวัติศาสตร์ ของกรมศิลปากร เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับมาลายู พิมพ์แจกในงานศพ นายเรือกเอก ชุนบำราปราชริปู กับ นางสาวมาลี จันทนะกนิฐ ณ วัดทรงธรรม อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ.๒๔๘๕