๗๗ เกร็ดน่ารู้ พุทธศาสนา ก-ฮ

ลองมาเรียนรู้เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยน่ารู้เกี่ยวกับพุทธศาสนา ซึ่งเป็นรากฐานของวิถีชีวิต และวัฒนธรรมประเพณีที่มีเอกลักษณ์ของคนไทย ผ่านวัตถุจัดแสดงจากพิธภัณฑสถานแห่งชาติทั่วประเทศ ตามตัวอักษรไทย ตั้งแต่ ก ไก่ ถึง ฮ นกฮูก แล้วจะรู้ว่า ศาสนาและวัฒนธรรมของไทยเรายังมีสิ่งสนุกและน่าสนใจอีกมากมาย ใน “๗๗ เกร็ดน่ารู้ พุทธศาสนา ก-ฮ”