เด็กหญิงแก้มใสกับไร่ผัก

เด็กหญิงแก้มใสกับไร่ผัก แสดงให้เห็นถึงการใช้ชีวิตที่เรียบง่ายตามวิถีชนบท ซึ่งผู้คนอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข แต่ละครอบครัวรู้จักการให้ การแบ่งปัน พึงพอใจในสิ่งที่ตนมี แต่บางครั้งคนเราก็เกิดความอยากได้อยากมี แม้ว่าสิ่งนั้นจะจำเป็นต่อชีวิตหรือไม่ก็ตาม ลิขสิทธิ์: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ