ซีงอ เจ้าป่าผู้กล้าหาญ

ซีงอเจ้าป่า ผู้กล้าหาญ นิทานที่สะท้อนถึงความกล้าหาญของผู้นำ และความสามัคคีของสัตว์หลากหลายประเภทที่ร่วมกันต่อสู้กับยักษ์ จนสามารถผ่านอุปสรรคอันร้ายแรงได้ สะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างหลากหลายของคนในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต้ ที่สามารถอยู่ด้วยกันอย่างสงบร่มเย็นทั้ง ไทย-พุทธ ไทย-มุสลิม และไทย-จีน เรื่อง: สุนันท์ แก้วรัตน์ ภาพประกอบ: โชติวัฒน์ วนเมธิน