ไข่นุ้ยกับแพะน้อยในวันฮารีรายอ

ไข่นุ้ยกับแพะน้อยในวันฮารีรายอเป็นนิทานที่สะท้อนวิถีชีวิตของคนในจังหวัดชายแดนภาคใต้หลากหลายภาษา เชื้อชาติ ศาสนา ที่อยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูล ผ่านตัวละครหลักคือ ไข่นุ้ย เป๊าะจิ๊ หมวย และเจ้าแพะน้อย สอดแทรกเรื่องราวความเชื่อและประเพณีท้องถิ่นเรื่องวันฮารีรายอ เรื่องและภาพ: นิคอและ ระเด่นอาหมัด