เมืองขวานทอง

เมืองขวานทอง ต้องการปลูกฝังให้เด็กรักความเป็นไทย โดยนำเสนอภาพของประเทศไทยที่มีความเจริญทางวัฒนธรรมมายาวนาน มีประวัติศาสตร์เป็นของตนเอง นอกจากนี้ยังมีมรดกทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ เด็กๆ ควรเห็นค่าของแผ่นดิน และมีความภาคภูมิใจที่ได้เกิดมาบนผืนแผ่นดินไทย ซึ่งถึงแม้จะมีชาวไทยที่มีเชื้อชาติหลากหลาย นับถือศาสนาต่างกัน แต่ก็สามารถอยู่ร่วมกันได้สงบสุข ลิขสิทธิ์: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ