ความฝันของชะเอม

ความฝันของชะเอม เรื่องราวของเด็กหญิงที่สนุกกับการซื้อของและกินใช้อย่างไม่ประหยัด จนกระทั่งวันหนึ่งเธอฝันไปว่าครอบครัวไม่ได้ร่ำรวยเหมือนเดิมอีก และพ่อแม่ก็ไม่ได้มีเงินมายมายที่จะซื้อข้าวของตามใจชะเอมอย่างแต่ก่อนแล้ว เมื่อเธอตื่นขึ้นมาจึงคิดได้ว่า ควรจะรู้จักการมัธยัสถ์อดออมเพื่อไม่ให้ครอบครัวต้องลำบาก ลิขสิทธิ์: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ