แม่ไก่ดื้อ

แม่ไก่พยายามหนีออกไปนอกบ้าน เพราะอยากรู้อยากเห็นและคิดว่าตนเองเก่งกว่าใครๆ ไม่ยอมเชื่อฟังผู้หวังดีที่คอยตักเตือน ท้ายที่สุดก็ต้องจบชีวิตลงด้วยความดื้อ ทิ้งให้ลูกต้องๆ ต้องเศร้าเสียใจ ลิขสิทธิ์: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ