ปลาบู่ทอง

ปลาบู่ทอง เป็นนิทานพื้นบ้านของไทย ที่สะท้อนความรักความผูกพันของแม่ ที่แม้ว่าจะตายไปแล้วเกิดเป็นปลาบู่ หรือเกิดอีกกี่ภพกี่ชาติก็ยังไม่คลายความรักความห่วงใยที่ทีต่อลูก เป็นความรักที่ไม่ว่าผู้ใดก็มิอาจพรากเอาไป ส่วนลูกที่มีความกตัญญูรู้คุณและรักพ่อแม่นั้นถือว่าเป็นมงคล และย่อมจะได้พบเจอแต่สิ่งดีๆ ในชีวิต ลิขสิทธิ์: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ