สังข์ทอง

สังข์ทอง เป็นนิทานพื้นบ้านของไทยที่ตกทอดมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา เป็นเรื่องที่มีหลากรสชาติหลายอารมณ์ ทั้งรัก แค้น กลั่นแกล้ง ริษยา ตื่นเต้น น่ากลัว และน่าขัน สังข์ทองให้คติสอนใจว่า คนดีย่อมได้รับการคุ้มครองเพราะความดีที่สั่งสมมา และรูปลักษณ์ภายนอกไม่สำคัญเท่ากับคุณสมบัติที่อยู่ภายใน ลิขสิทธิ์: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ