ช้างดื้อ

ลูกช้างดื้อ ถือตนว่ามีพลังเหนือผู้อื่น เที่ยวเกเรระรานสัตว์น้อยใหญ่จนไม่มีใครอยากคบ แม้แต่พ่อแม่ตักเตือนก็ไม่เชื่อฟัง จนวันหนึ่งช้างดื้อก็ได้รับบทเรียนที่ทำให้หยุดคะนองและหวนคิดถึงคำสอนของแม่ เรื่อง: ผศ.ฤดีมน ปรีดีสนิท ภาพประกอบ: ชาตรี แสงพุฒ