เพลงละอ่อน

เพลงร้องกล่อมเด็กแบบล้านนา ที่ไพเราะทั้งถ้อยคำคล้องจอง และความหมายที่บอกถึงความรักและห่วงใยของพ่อแม่ การเล่นสนุกสนานของเด็ก วิถีชีวิตประจำวัน รวมถึงวัฒนธรรมพื้นบ้านของชาวเหนือ เรื่อง: ทรงศักดิ์ ปรางค์วัฒนากุล ภาพประกอบ: อนุวัฒน์ คำเงิน