ระนาดเอกเหล็ก

ระนาดเอกเหล็ก เป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องตีที่มีเสียงไพเราะ กังวาน นุ่มนวล ถูกสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพิ่มเติมประสมเข้ากับวงดนตรีปี่พาทย์ มโหรีเดิม ที่มีลักษณะการประสมวงเป็นวงเครื่องคู่ให้เป็นวงเครื่องใหญ่ ทำหน้าที่ตีสอดประสานกับระนาดเอกเพื่อความไพเราะสนุกสนาน


เรื่องอื่นที่คล้ายๆกัน