ระนาดเอกมโหรี

ระนาดเอกไม้ ได้เข้ามาประสมวงร่วมกับวงมโหรีเครื่องหกเดิม (กระจับปี่ ซอสามสาย ทับ รำมะนา ขลุ่ย คนขับลำนำ) ในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ บ้างก็เรียกวงดนตรีที่เกิดขึ้นใหม่ในครั้งนั้นว่า วงมโหรีเครื่องแปด


เรื่องอื่นที่คล้ายๆกัน