ระนาดเอกมอญ

รางระนาดเอกนั้นจะมีรูปร่างคล้ายเรือ ทำหน้าที่เป็นกล่องเสียง ที่มุมทั้งสองข้างมีแผ่นไม้ปิดหัวท้าย เรียกว่าโขน ซึ่งมีตะขอเล็กๆ ทำหน้าที่เกี่ยวเชือกร้อยผืนระนาดให้ลอยได้ระดับอยู่เหนือราง ด้านล่างตรงกลางรางมีชิ้นไม้วางรอง เรียกว่า เท้าระนาด เช่นเดียวรางระนาดเอกโดยทั่วไป หากแต่บริเวณตัวรางจะแกะสลัก ลงรักปิดทอง ปิดกระจกเพื่อความสวยงาม


เรื่องอื่นที่คล้ายๆกัน