ระนาดทุ้มปี่พาทย์

ระนาดทุ้ม เป็นเครื่องดนตรีประเภทตี สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเลียนแบบระนาดเอก แต่ให้มีเสียงที่ทุ้มต่ำและประดิษฐ์วิธีการบรรเลงที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะแตกต่างจากระนาดเอก คือ ให้มีลีลาโลดโผน สนุกสนาน สอดคล้อง หยอกล้อ กับระนาดเอก


เรื่องอื่นที่คล้ายๆกัน