ระนาดทุ้มมอญ

ระนาดทุ้ม เป็นเครื่องดนตรีที่คิดสร้างขึ้นในรัชกาลที่ 3 กรุงรัตนโกสินทร์เลียนแบบระนาดเอก ถูกประดิษฐ์ให้มีเสียงทุ้ม ตัวรางเเกะสลัก ลงรักปิดทอง เพื่อให้สวยงามเข้าชุดกับฆ้องมอญ


เรื่องอื่นที่คล้ายๆกัน