กลองก้นยาว

กลองก้นยาว หรือกลองปู่เจ่ (ไทยใหญ่) เป็นกลองพื้นเมืองภาคเหนือ ขึงหนังหน้าเดียว รูปร่างคล้ายกลองยาวในภาคกลางแต่ยาวกว่า มีหนังเส้นดึงหน้ากลองไว้โดยรอบยาวตลอดไหล่กลอง ตัวกลองทำด้วยไม้จริง ตอนหน้าใหญ่ ตอนท้ายมีลักษณะเรียว แล้วปลายบาเปิดออกเป็นปากแตร หน้ากลองเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 30 ซม. ความยาวตลอดตั้งแต่หน้ากลองถึงปลายหางประมาณ 180 ซม. ปากแตรมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 30 ซม.


เรื่องอื่นที่คล้ายๆกัน