กลองป่งโป๊ง

กลองป่งโป๊ง เป็นกลองพื้นเมืองภาคเหนือ ขึงหนังสองหน้า ลักษณะของหุ่นกลองคล้ายกับตะโพนไทยของภาคกลาง หุ่นกลองมักทำด้วยไม้ชิงชัน ไม้ประดู่ ไม้มะค่า หรือไม้เนื้อแข็ง อื่นๆที่หาได้ในท้องถิ่น โยงรัดหน้ากลองทั้งสองด้วยสายหนังหรือเชือก ดึงเร่งเสียงโอบรอบหุ่นกลอง วางในแนวนอนโดยมีเท้ารองรับเช่นเดียวกันตะโพนไทยภาคกลาง


เรื่องอื่นที่คล้ายๆกัน