กลองทัด

กลองทัดเป็นกลองขึงหนังสองหน้าขนาดใหญ่ใช้ไม้ตีให้เกิดเสียง หุ่นกลองมีรูปร่างเป็นทรงกระบอกป่องตรงกลาง ทำจากไม้เนื้อแข็งเจาะคว้านทะลุเป็นกล่องเสียง ขึงหน้ากลองทั้งสองหน้าด้วยหนัง โค กระบือ แล้วยึดติดกับหุ่นกลองด้วยหมุดที่ทำจากโลหะ งาช้าง กระดูกสัตว์ ซึ่งมีชื่อเรียกส่วนนี้ว่า “แส้กลอง” แล้วทายางรักบริเวณตรงกลางเพื่อรักษาหน้ากลอง


เรื่องอื่นที่คล้ายๆกัน