ตะโพนมอญ

ตะโพนมอญ คือเครื่องดนตรีประเภทเครื่องตีกำกับจังหวะที่มีบทบาทหน้าที่สำคัญในวงดนตรีปี่พาทย์มอญ ทำหน้าที่หยอกล้อกับเปิงมางคอก


เรื่องอื่นที่คล้ายๆกัน