ไดโน ไดโน่

ไดโนเสาร์ สิ่งมีชีวิตขนาดมหึมาที่เคยอาศัยอยู่บนโลกเดียวกับเราเมื่อประมาณ 165 ล้านปีที่ผ่านมา นักบรรพชีวินวิทยา ได้ขุดค้นพบซากดึกดำบรรพ์ของไดโนเสาร์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ กระจายอยู่ทั่วประเทศไทย ได้แก่ บริเวณภาคอีสาน ภาคตะวันตก และภาคใต้ ดังนั้น ไดโนเสาร์หลายสายพันธุ์จึงมีชื่อภาษาไทย เช่น สยามโมไทรันนัสอีสานเอนซิส อีสานโนซอรัสอรรถวิภัชน์ชิ ภูเวียงโกซอรัสสิรินธรเน ชิตตะโกซอรัสสัตยารักษ์กิ และสยามโมซอรัสสุธีธรณี เป็นต้น